H E R D E N K E N  I S  D O O R G E V E N
Lezingen en cursussen 2022 Lezingen Jaap Nijstad, kunsthistoricus, geeft weer een aantal lezingen in de synagoge. Het betreffen vier lezingen die gehouden worden op woensdag 2, 9, 16 en 23 februari, aanvang 19:30 uur: De inhoud van de lezing is nog niet bekend. Cursussen Op maandag 28 februari, 7, 14 maart, 21 en 28 maart en 4 april, aanvang 14:00 uur vindt de muziekcursus van Kees van Zupthen plaats. Elke avond is er een apart muziekthema. Deze zijn nog niet bekend.
Opgave Opgave Opgave Opgave