Thorarollen

De Thora, ook wel Tora of Torah, zijn de eerste vijf boeken van de Tanach, die de grondslag vormen van het joodse geloof. Zij zijn daarmee de voornaamste heilige boeken. In elk joods jaar wordt de hele Thora elke Shabbath een gedeelte, parasja geheten, voorgelezen.

 

De cyclus begint en eindigt met het feest Simchat Thora (vreugde van de wet). Op dit feest wordt de lezing van de Thora gevierd en tijdens een processie rondgedragen. Op Simchat Thora (de Vreugde der Wet) leest men het laatste deel van Dewariem en het eerste van Bereesjiet. Hiervoor worden twee rollen tegelijkertijd geopend, hetgeen symboliseert dat de Thora (studie) eeuwigdurend is.

 

De vijf boeken van de Thora zijn:

  • Bereesjiet (Genesis)
  • Sjemot (Exodus)
  • Wajikra (Leviticus)
  • Bemidbar (Numeri)
  • Dewariem (Deuteronomium)

 

Veel Thorarollen hebben teksten die zijn geschreven op perkament dat afkomstig was van de Perkamentfabriek van de familie Elzas in Borculo.