Tanach (Tenach)

De Tanach is het heilige boek van het jodendom. Het bevat 39 Bijbelboeken, die ook in het Oude Testament voorkomen, maar dan in een andere volgorde. De algemene term, gebruikt in de wetenschap, is de Hebreeuwse Bijbel. Een alternatieve naam is Mikra wat ‘geschrift’ betekent.

 

De verdeling is als volgt:

 

De Thora of wet bevat 5 boeken

Newi’iem of profeten bevat 21 boeken

Ketoeviem of geschriften bevat 13 boeken

 

Ten behoeve van de wekelijkse lezing en studie is de Thora verdeeld in 54 gedeeltes, de zogenaamde parasjot.

 

Tenach is een Hebreeuws acroniem dat is gevormd uit de eerste letters van de drie onderdelen waaruit het is opgebouwd: T van Thora (Onderwijs) N van Neviim (Profeten) CH van Ketoevim (Geschriften).