Simchat Thora

Vreugde der Wet is een groot feest waarbij de dankbaarheid van het Joodse Volk wordt geuit omdat zij de Thora mochten ontvangen en tot op de dag van vandaag kunnen bestuderen. Het is een officieel feest naar de joodse wet en volgt direct na het slotfeest van Soekot. De symboliek van de feestdag is in de eerste plaats de vreugde voor joden voor de Thora.

 

Daarnaast staat het feest voor het feit dat de Thora niet stopt bij de droevige gebeurtenis van de dood van Mozes, maar dat meteen wordt doorgelezen met de vreugdevolle gebeurtenis van de schepping. In de synagoge leest men het laatste hoofdstuk van de Thora uit, waarna men direct opnieuw begint met het eerste hoofdstuk, Genesis. Daarmee is de jaarlijkse lezing van de Thora een cyclus en heeft de Thora zelf dus als het ware geen einde.

 

In veel synagogen wordt op Simchat Thora gezongen en gedanst. Alle thorarollen die de synagoge bezit worden door de mannen zeven maal in processie rondgedragen. Na elke rondgang wordt wild gezongen en gedanst. De aanwezige kinderen doen ook mee, dragen dan vlaggetjes of miniatuurrollen. Iedereen wordt gezegend en de kinderen krijgen snoep.