Het tiengebodenbord

Op het bord staan per gebod twee woorden. Hieronder vindt men de vertaling van deze woorden. Soms is de vertaling meer dan twee woorden. Het Hebreeuws leest van rechts naar links en van boven naar beneden. Dit betekent dat we beginnen te lezen op het rechter paneel. De vette letters geven aan wat op de tafelen staat. Tussen haakjes de eventuele interpretatie.

Linker paneel

 

Moord niet

Pleeg geen oveerspel

Steel niet

Spreek niet

Verlang niet

Rechter paneel

 

Ik ben de Heer

Er zullen geen (andere4 goden zijn)

Gebruik niet (God in ledigheid)

Houd in herrinnering (shabbat)

Eerbied uw (vader en moeder)

Onder deze twee tafelen staan nog twee regels.

De bovenste regel laat een afgekorte tekst zien en kan worden vertaald als:

               ‘Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij’

De vertaling van de tweede regel is:

                ‘Weet voor Wie gij staat’