Het koperen plaatje

Begin 2019 kwam het bestuur tijdens het opruimen en schonen van de archieven van de stichting een koperen plaatje met Hebreeuwse tekst tegen.

Het plaatje was verweerd en voorzien van twee schroefgaatjes. Er stond een Hebreeuwse tekst op. Het vermoeden was dat het plaatje erg oud moest zijn. Nieuwgierigheid naar de herkomst en de functie van het plaatje en naar wie er achter de personen schuilgingen zorgde voor het begin van een zoektocht.

 

De tekst, moeilijk leesbaar, kon volledig worden vertaald;

 

 Gift van de heer Moshe ha-Cohen en zijn broer Ja'akov ha-Cohen en zijn zuster Gouda, van wie de gulhartigheid hun deze lamp deed geven als Eeuwig Licht (Ner Tamid) in de synagoge van de Heilige Gemeente Borculo, moge God haar beschermen, ter herinnering aan hun vader Shalom zoon van Moshe ha-Cohen Lobstein, overleden op 10 Kislev van het jaar "Vrede in zijn Hoge Gewesten" volgens de korte telling en ter herinnering aan zijn familieleden die naar hun Eeuwige Wereld gingen en bij wie de Leer van God hun verlangen was, tot glorie en lof van onze gemeente’.