De Taliet en de tietsiet (gebedskleed en gedenkkwasten)

In het jodendom is een talliet of talles een rechthoekig omzoomd gebedskleed met aan de vier hoeken draadjes, tsietsiet geheten, dat door mannen gedragen wordt tijdens het ochtendgebed. Bij sommige liberaal-joodse gemeenten dragen ook vrouwen een talliet. De Nederlandse term voor tsietsiet is gedenkkwasten. De

taliet is misschien het meest bekende kledingstuk dat door de buitenwereld verbonden wordt met het Joodse gebed. Archeologische vondsten tonen aan dat het in duizenden jaren, met de karakteristieke strepen, onveranderd is gebleven.

 

Het wordt alleen gedragen bij het ochtendgebed, niet bij het middaggebed (mincha) en avondgebed (ma’ariv). Op Yom Kippoer draagt men het taliet de hele dag. Er zijn vele uitzonderingen en gelegenheden waarbij het taliet ook buiten het ochtendgebed gedragen wordt, zoals: de voorganger (chazan) draagt de taliet altijd, voor alle gebeden; bij oproepen voor de toralezing e.d. Bij benaderingen van de Tora slaat men een taliet om. Een vader en de sandak (die het kind op de knieën houdt) en de besnijder dragen een taliet bij de besnijdenis; Cohaniem (priesters) die de priesterzegen uitspreken doen dit met de opgeheven handen onder een taliet. En zo zijn er nog meer uitzonderingen.

 

In Israël en ook andere delen van de Joodse wereld waar dit gebruikelijk is, dragen alleen getrouwde mannen een taliet. Duidelijk is dat het gebod om een taliet te dragen alleen geldt voor jongens na hun bar-mitsvah.