Joodse feesten

 1. Feesten die voorgeschreven zijn in de Thora:
  Pesach
  Sjawoe’oth
  Soekoth
  Simchat Thora
   
 2. Hoogtijdagen:
  Rosh Hashana, ook wel Jom Hasjofar
  Jom Kippoer
   
 3. Feesten die een historisch feit memoreren:
  Chanoeka
  Poeriem

  Apart genoemd moet worden de rustdag:Shabbath