Bar Mitswa en Bat Mitswa

Bar-Mitsvah

Een jongen wordt op zijn 13e religieus volwassen en is vanaf dan onderhevig aan al de geboden (mitsvoth). Voor een religieus jongetje een hele opwaardering. Als ‘volwassen man’ telt hij nu mee voor een minjan (de tien volwassen mannen nodig voor een godsdienstoefening). Is hij een Cohen, dan kan hij meedoen aan het ‘doechenen’, de priesterzegen uitgesproken over de gemeente als volwaardig Cohen.

Na Bar-Mitsvah is het jongetjes verplicht ‘tefelien te leggen’ (hen aanbrengen van de gebedsriemen), volledig te vasten op Yom Kippoer, enz.. Het hele ritueel dat een volwassen man dient te doen.

 

Op de shabbath van de Bar-Mitsvah leest de jongen, al naar gelang zijn leervermogen de volle parasja (deel van de Torah) en de haftara. Maar lang niet alle jongens zijn daartoe in staat en lezen alleen de haftara. De haftara is een afsluitende lezing tijdens de sjabbatdienst.

 

Bat-Mitsvah

Een meisje wordt religieus volwassen op haar 12e. Zij heeft het beperkte pakket van geboden die een vrouw heeft na te leven vanaf de Bat-Mitsvah. In de sjoel is haar belangrijkste verandering dat ze dient plaats te nemen op de vrouwengalerij en tijdens het gebed niet op de mannenafdeling mag komen. Verder heeft zij die dag geen rol.